Skip to main content

Poradenstvo v procesnom riadení

Toto Vám ponúkame:

Zavedením pilotných procesov Vám pomôžeme nastaviť procesné riadenie vo Vašej organizácii, či už je pre jednotlivé procesy alebo pre procesy naprieč celej Vašej organizácii.

Zanalyzujeme už existujúcu procesnú dokumentáciu a pravidlá v rámci Vašej organizácie, a zrealizujeme interview s Vaším tímom, aby sme presne mohli naplánovať ďalšie kroky.

V rámci AS-IS analýzy obdržíte komplexné posúdenie súčasného stavu Vášho procesného riadenia. Táto analýza Vám značne pomôže cielene zlepšiť a nastaviť procesy vo Vašej organizácii. Základom tejto analýzy sú aktuálne pravidlá, procesné mapy, štandardy k dokumentácii procesov a súčasných znalostí účastníkov. Okrem posúdenia Vašej súčasnej situácie Vám zhotovíme tiež analýzu Vašich súčasných silných a slabých stránok, ako aj potenciálnych príležitostí.

Pomôžeme Vám vybrať a nastaviť vhodný softvér, ktorý Vám pomôže pri analýze a spravovaní Vašich procesov.

Určíme stupeň zrelosti procesného riadenia ako aj jednotlivých procesov vo Vašej organizácii.

V rámci EDEN analýzy zapájame do procesu relevantné zainteresované strany, s ktorými diskutujeme stav procesov. Výsledky poskytujú jasnú predstavu o súčasnej úrovni vyspelosti projektového riadenia vo Vašej organizácii a odhalia dlhodobé ako aj krátkodobé príležitosti pre zlepšenie. Potenciálne kroky zlepšenia budú odsúhlasené s manažmentom a implementované, čim sa zabezpečí okamžité zlepšenie.

 

Dáta pre jednotlivé procesné kroky sú zachytené a vyhodnotené online, čím Vám vieme poskytnúť rýchlu analýzu súčasného stavu a navrhnúť Vám ďalšie kroky zlepšenia.

Pomôžeme Vám procesy vymedziť a odlíšiť ich navzájom, aby sa zefektívnila ich analýza ako aj možnosti ďalšieho rozvoja.

Pomôžeme Vám zadefinovať štandardy procesného riadenia vo Vašej organizácii, ktoré umožnia jednotnú a jasnú dokumentáciu procesov.

Vytvoríme mapu Vašich procesov, čím umožníme ich prehľadnosť ako aj ich strategické riadenie. Pri vývoji mapy spolupracujeme s Vaším TOP-manažmentom.

Zhromaždíme existujúce dáta týkajúce sa procesov vo Vašej organizácii a použijeme ich na vytvorenie TOP-indikátorov, ktoré Vám na základe procesnej mapy a stratégii spoločnosti poskytnú rýchly prehľad o Vašich procesoch.

Pomôžeme Vám vytvoriť štandardy procesov a riadiace štruktúry, čo pomôže Vášmu manažmentu robiť strategické rozhodnutia týkajúce sa procesov.

Procesné riadenie Vám poskytuje základ pre vytvorenie Vašich firemných procesov. Spoločne s Vami zadefinujeme rozhodovacie štruktúry, relevantné informácie, štandardné agendy a účastníkov potrebných pre robenie čo najlepších rozhodnutí. Naším cieľom je prepojiť riadenie jednotlivých procesov s cieľmi Vašej organizácie.

Pomôžeme Vám zaviesť štandardizované reporty a kontrolné štruktúry, ktoré spravia Vaše procesy transparentnými a lepšie zrozumiteľnými.

Ukážeme Vám, ako rozpoznať a využiť príležitosti na zlepšenie procesov a procesných štruktúr.

Kontaktujte nás! Radi Vám odpovieme.

Využite prosím tento formulár alebo nás kontaktujte priamo telefonicky.

Kontaktný Formulár

* povinné políčka
** Companies of the next level group are next level holding GmbH, next level consulting Deutschland Unternehmensberatung GmbH, next level consulting Österreich GmbH, next level consulting Schweiz Unternehmensberatung GmbH (third party country), next level academy GmbH.

Políčko 'Oslovenie' musí byť vyplnené!

Políčko 'E-Mail' musí byť vyplnené!

Políčko 'Krajina' musí byť vyplnené!

Skontrolujte prosím Vašu e-mailovú adresu!

Políčko 'Vaša správa' musí byť vyplnené!

Prijmite naše zásady ochrany osobných údajov!

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60