Skip to main content

Manažment rizík a kríz v projekte

2
dni
Inline popup

Každý projekt prináša popri príležitostiach na úspech aj riziká. Na tomto školení sa naučíte, ako zvládať neistoty a bariéry profesionálne, ako zapojiť do projektu všetky zúčastnené strany, ako zabrániť blížiacim sa hrozbám a v prvom rade ako zabezpečiť, aby sa z rizík nestali žiadne krízy.

Naučíte sa

  • Porozumieť termínom riziko a kríza a následne ich jasne oddeliť v praxi
  • Zaviesť a riadiť proces manažmentu rizík
  • Identifikovať, analyzovať a vyhodnocovať riziká
  • Naplánovať stratégie, opatrenia, ako aj ich realizáciu a ich následný kontroling
  • Komunikovať riziká projektu s priamymi i nepriamymi zainteresovanými stranami
  • Používať správne nástroje na prípravu a predchádzanie krízam
  • Vytvoriť a implementovať proces krízového riadenia
  • Naplánovať krízový plán a jeho realizáciu
  • Komunikovať krízu na projekte s priamymi i nepriamymi zainteresovanými stranami
Všetky informácie prehľadne vo forme PDF

Tréneri a konzultanti

Ing.PeterSochnaBildTrainer
Ing. Peter Sochna
Consultant
k stránke trénera

Teraz sa prihlásiť

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Toto by Vás mohlo tiež zaujímať

Projektový marketing – pracuj a hovor o tom
1 deň/dni   7PDUs  8QHs

Pozrite si krátku upútavku od nášho konzultanta a dozviete sa, čo Vás čaká na našom školení:

Úspech Vášho projektu závisí do značnej miery od toho, ako dobre viete ciele a výsledky odkomunikovať, a zároveň úspešne zvládnuť obavu a kritiku tretích strán. Na tomto školení sa dozviete, ako úspešne a so zameraním na cieľovú skupinu komunikovať prínosy projektu, a tým zabezpečiť akceptáciu projektu.

viac
Multiprojektové riadenie a kontroling projektových portfólií
2 deň/dni   14PDUs  16QHs

Ak sú projekty a projektové riadenie dôležité pre Vašu firmu, potrebujete tiež zodpovedajúce multiprojektové riadenie. Na tomto školení sa dozviete, čo všetko sa skrýva za termínom multiprojektové riadenie, ako funguje, ako správne vybudovať projektové portfóliá a omnoho viac.

viac
Riadenie konfliktov v projekte
2 deň/dni   14PDUs  16QHs

Konflikt záujmov, osobnostné rozdiely alebo navzájom si odporujúce úlohy v rámci organizácie: Na tomto školení sa naučíte, ako tieto a veľa iných konfliktných situácií čo najskôr rozpoznáte a vyriešite, ako posilníte spoluprácu tímu, ako sa budete cítiť istejšie, keď príde ku konfliktu a ako sa k nemu treba správne postaviť.

viac
Virtuálna spolupráca - úspešné vedenie na diaľku
1 deň/dni   7PDUs  8QHs

Osobne neprítomný a pritom v centre diania: toto školenie Vás naučí, ako vytvoriť správne podmienky pre virtuálnu spoluprácu a tým vybudovať sieť spolupracovníkov nezávislú na mieste a čase, a zároveň bohatú na know-how, zdroje a nápady. Takisto sa dozviete, ako zaistiť efektívnu komunikáciu v online-tíme a tým zamedziť drahým pracovným cestám a precestovanému času.

viac
Digital Presence: Your camera is your stage!
1 deň/dni   PDUs  QHs

Nowadays conference tools like zoom, teams, webex etc. are essential communication channels to business partners, customers and own employees. Even after the Corona crisis these tools will certainly be used much extensively. This leads to new performance aspects in the digital setting. In addition to the usual contents of analog communication, Digital Presence provides direct training in how to meet the special challenges of digital presentation. After all, the same principle applies in the digital world: creating and maintaining trust is crucial for successful communication.

viac

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60