Skip to main content

Manažment rizík a kríz v projekte

2
dni
Inline popup

Každý projekt prináša popri príležitostiach na úspech aj riziká. Na tomto školení sa naučíte, ako zvládať neistoty a bariéry profesionálne, ako zapojiť do projektu všetky zúčastnené strany, ako zabrániť blížiacim sa hrozbám a v prvom rade ako zabezpečiť, aby sa z rizík nestali žiadne krízy.

Naučíte sa

 • Porozumieť termínom riziko a kríza a následne ich jasne oddeliť v praxi
 • Zaviesť a riadiť proces manažmentu rizík
 • Identifikovať, analyzovať a vyhodnocovať riziká
 • Naplánovať stratégie, opatrenia, ako aj ich realizáciu a ich následný kontroling
 • Komunikovať riziká projektu s priamymi i nepriamymi zainteresovanými stranami
 • Používať správne nástroje na prípravu a predchádzanie krízam
 • Vytvoriť a implementovať proces krízového riadenia
 • Naplánovať krízový plán a jeho realizáciu
 • Komunikovať krízu na projekte s priamymi i nepriamymi zainteresovanými stranami

 

Prečo sa zúčastniť?

 • Príprava na kariéru projektového profesionála
 • Naučené znalosti budete okamžite aplikovať na Vašom projekte
 • Obsah je v súlade s medzinárodnými štandardmi projektového riadenia (IPMA®, PRINCE2®, PMI®, ISO10006, ISO21500, PCM) 
 • 50% vysvetlenie teórie, 50% praktická práca na reálnych projektoch a prípadových štúdiách z praxe 

 

Čo získate?

 • Individuálny feedback od skúsených lektorov a ostatných účastníkov
 • Zdieľanie znalostí a skúseností v rámci skupín
 • Kvalitne vypracované študijné materiály 
 • Medzinárodné know-how - získajte rovnaké know-how ako projektoví profesionáli na celom svete
 • Networking v rámci projektovej komunity 
Všetky informácie prehľadne vo forme PDF

Tréneri a konzultanti

Ing.PeterSochnaBildTrainer
Ing. Peter Sochna
Consultant
k stránke trénera

Teraz sa prihlásiť

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Toto by Vás mohlo tiež zaujímať

Projektový marketing – pracuj a hovor o tom
1 deň/dni   7PDUs  8QHs

Úspech Vášho projektu závisí do značnej miery od toho, ako dobre viete ciele a výsledky odkomunikovať, a zároveň úspešne zvládnuť obavu a kritiku tretích strán. Na tomto školení sa dozviete, ako úspešne a so zameraním na cieľovú skupinu komunikovať prínosy projektu, a tým zabezpečiť akceptáciu projektu.

viac
Multiprojektové riadenie a kontroling projektových portfólií
2 deň/dni   14PDUs  16QHs

Ak sú projekty a projektové riadenie dôležité pre Vašu firmu, potrebujete tiež zodpovedajúce multiprojektové riadenie. Na tomto školení sa dozviete, čo všetko sa skrýva za termínom multiprojektové riadenie, ako funguje, ako správne vybudovať projektové portfóliá a omnoho viac.

viac
Riadenie konfliktov v projekte
2 deň/dni   14PDUs  16QHs

Konflikt záujmov, osobnostné rozdiely alebo navzájom si odporujúce úlohy v rámci organizácie: Na tomto školení sa naučíte, ako tieto a veľa iných konfliktných situácií čo najskôr rozpoznáte a vyriešite, ako posilníte spoluprácu tímu, ako sa budete cítiť istejšie, keď príde ku konfliktu a ako sa k nemu treba správne postaviť.

viac
Virtuálna spolupráca - úspešné vedenie na diaľku
1 deň/dni   7PDUs  8QHs

Osobne neprítomný a pritom v centre diania: toto školenie Vás naučí, ako vytvoriť správne podmienky pre virtuálnu spoluprácu a tým vybudovať sieť spolupracovníkov nezávislú na mieste a čase, a zároveň bohatú na know-how, zdroje a nápady. Takisto sa dozviete, ako zaistiť efektívnu komunikáciu v online-tíme a tým zamedziť drahým pracovným cestám a precestovanému času.

viac

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60