Skip to main content

Procesné riadenie (BPM)

2
dni
Inline popup

Nastavenie efektívnych procesov nie je žiadna mágia!  
Na tomto školení spoznáte základné nástroje a metódy na analýzu, dokumentáciu a následnú optimalizáciu procesov. 

Obsah školenia

 • Nadobudnete základné vedomosti a zručnosti z oblasti procesného manažmentu potrebné pre nastavenie procesov vo vašej praxi. 
 • Školenie zahŕňa rozmanitú kombináciu teórie, best practice príkladov, networkingu a práce na konkrétnych úlohách z praxe. 
   

Check-in a prehľad o riadení procesov:  

 • Objasnenie pojmov v procesnom riadení 
 • Identifikovanie možného procesu 
 •  Analýza procesu  

Dokumentácia a analýza aktuálneho procesu: 

 • Dizajn procesu  
 • Najčastejšie používané vizualizácie procesu 
 • Charakteristika a priradenie procesných rolí 
 • Výber a nastavenie kľúčových ukazovateľov efektivity  

Riadenie a optimalizácia procesu:  

 • Definícia cieľového stavu procesu  
 • Zavedenie procesu do praxe 
 • Možnosti optimalizácie procesu 
 • Priebežný kontroling procesu 


Prečo sa zúčastniť? 

 • Odporúčame pri príprave na kariéru procesného profesionála
 • Rýchla pomoc pri potrebe nastavenia procesov v organizácii
 • Naučené znalosti budete môcť okamžite aplikovať 
 • 50% vysvetlenie teórie, 50% praktická práca s reálnymi procesmi a prípadovými štúdiách z praxe  

 

Čo získate? 

 • Individuálny feedback od skúsených lektorov a ostatných účastníkov
 • Zdieľanie znalostí a skúseností v rámci skupín
 • Kvalitne vypracované študijné materiály 
 • Medzinárodné know-how - získajte rovnaké know-how ako procesní profesionáli na celom svete
 • Networking v rámci procesnej komunity  

Cieľová skupina

 • (Budúci) vlastníci procesov/ zodpovední za procesy  
 • Procesní manažéri 
 • Zamestnanci pracujúci s procesmi 
Všetky informácie prehľadne vo forme PDF

Tréneri a konzultanti

Ing.PeterSochnaBildTrainer
Ing. Peter Sochna
Consultant
k stránke trénera

Toto by Vás mohlo tiež zaujímať

Plánovanie a začiatok projektov
3 deň/dni   21PDUs  24QHs

Začiatok je kritická fáza každého projektu. To, čo sa tu zanedbá, sa doháňa ťažko a korekcia často vyžaduje zbytočnú námahu navyše. Toto školenie Vás naučí, ako si sami zorganizujete a nastavíte úspešné začiatočné procesy, ktoré zároveň vytvoria základy pre efektívne riadenie projektu.

viac
Riadenie a ukončenie projektov
2 deň/dni   14PDUs  16QHs

Od začiatku projektu až po jeho úspešné ukončenie sa môže všeličo prihodiť: vynoria sa napríklad odchýlky od plánu alebo nové požiadavky na projekt, konflikty a nezhody v tíme zamedzia rýchlemu postupu a veľa ďalšieho. Na tomto školení sa naučíte, ako si získať a udržať prehľad, projekt aktívne riadiť a úspešne ukončiť.

viac
Leadership v projektoch
2 deň/dni   14PDUs  16QHs

Jednou z najdôležitejších úloh úspešného manažéra je motivovať všetkých členov tímu k spoločnému cieľu. Toto školenie Vás naučí, ako môžete čo najlepšie využiť silu vedenia bez direktívnej autority alebo formálnych právomocí.

viac
Riadenie komplexných úloh a menších projektov
2 deň/dni   14PDUs  16QHs

V každej profesii sa vyskytujú úlohy, ktoré svojou komplexnosťou prekračujú bežnú pracovnú agendu, avšak pre projekt sú primalé. Na tomto školení sa naučíte, ako pomocou jednoduchých metód projektového manažmentu efektívne zdolať takéto úlohy, ako si vystačiť s obmedzeným množstvom zdrojov a akú formu komunikácie zvoliť, aby ste s ľahkosťou dosiahli vytýčený cieľ.  
 

viac

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60