Skip to main content

Lean Six Sigma Black Belt - príprava na certifikáciu

Toto školenie je možné objednať len ako inhouse.


V nadväznosti na základoch Lean Six Sigma Green Belt máte možnosť prehĺbiť svoje znalosti a upevniť pochopenie Lean Six Sigma metodiky. Zoznámite sa s nástrojmi a prístupmi potrebnými pre implementáciu komplexných optimizačných projektov. Toto školenie koncipované podľa pravidiel medzinárodne uznávanej organizácii Body of Knowledge (BoK), ktorá je časťou American Society for Quality (ASQ), čím získate celosvetovo uznávanú certifikáciu.

Toto sa naučíte

 • Získajte podrobný prehľad o Lean Six Sigma konzepte a priebehu certifikácie
 • Riadiť Six-Sigma projekty na základe DMAIC-cyklusu (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
 • Spoznať a využívať dôležité procesné ukazovatele
 • Naučiť sa využívať analyzačné-, optimizačné- a implementačné metódy>     včas identifikovať defekty v procesoch
 • Pravidelne nastavovať optimalizačné procesy, čim sa efektivita a efektívnosť bude pravidelne zvyšovať
 • Efektívne využívať metódy procesného riadenia z konceptu Lean Six Sigma
 • Naučiť sa porozumieť histogramom, boxplotu, korelačným analýzam ako aj hypotetickému testovaniu
 • Využívať princíp Poka Yoke na základe ktorého budete vedieť zostrojiť kontrolné a regulačné grafy

Trvanie

5 dní

Cieľová skupina

 • Lean Six Sigma projektoví manažéri
 • Spolupracovníci zodpovední za procesy
 • Procesní manažéri
 • Vedúci a spolupracovníci oddelenia procesov
 • Záujemcovia o procesné riadenie popr. o Lean Six Sigma koncept

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60