Skip to main content

Prípravný workshop a certifikácia PRINCE2® Agile Practitioner

3
dni
Inline popup

Toto školenie je rozšírenie globálne najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia PRINCE2, ktoré ju prepája s agilnými prístupmi. PRINCE2 Agile je možné použiť na všetky typy projektov. Funguje so známymi agilnými rámcami a prístupmi ako Scrum, Kanban, Lean, XP (eXtreme Programming) a ďalšími.

Naučíte sa

 • Naučíte sa pracovať s PRINCE2 Agile® 
 • Vyskúšate si metodiku PRINCE2® na prípadových štúdiách a praktických cvičeniach
 • Osvojíte si širokú škálu znalostí a techník vrátane SCRUM, Kanban, Lean, a Cynefin
 • Agilometer a Cynevin - nové koncepty, ktoré definuje PRINCE2 Agile
 • S PRINCE2 Agile ešte lepšie splníte nároky dnešných projektov
 • Dostanete praktické tipy, odporúčania a odpovede na svoje otázky
 • Pripravíte sa na PRINCE2® Agile Practitioner skúšku – vzor skúšky, skúšobné testy a rozbor výsledkov
 • Absolvujete skúšku PRINCE2® Agile Practitioner (v anglickom jazyku)
 • Predpoklady: PRINCE2® Foundation alebo PRINCE2® Practitioner

 

 

Cieľová skupina

 • Change Manager
 • SCRUM Master / Agile coach
 • Product Owner / Manager, Developer
 • Senior / junior projektový manažér, projektová podpora
 • Projektová kancelária vo všeobecnosti a ďalšie role v projektoch a projektových tímoch
Zahrnuté v cene
  
 • Manuál "Managing Successful Projects with PRINCE2®", ktorý je nevyhnutný pre zloženie skúšk
 • Podklady vytvorené našimi školiteľmi, obsahujúce to najdôležitejšie z metodiky
 • skúšobné testy a ich vyhodnotenie
 • Občerstvenie a trojchodový obed počas všetkých vyučovacích dní
 • Poplatky za skúšku
Všetky informácie prehľadne vo forme PDF

Tréneri a konzultanti

Ing.ĽubomírSlocíkBildTrainer
Ing. Ľubomír Slocík
Senior Consultant
k stránke trénera

Teraz sa prihlásiť

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Termíny

V tomto case nie su mozne ziadne volne terminy.

Toto by Vás mohlo tiež zaujímať

Príprava na certifikáciu podľa PMI® - PMP®/CAPM®
5 deň/dni   35PDUs  QHs

Toto školenie Vás detailne pripraví na absolvovanie certifikačnej skúšky Project Management Professional (PMP)® alebo Certified Associate in Project Management (CAPM)® podľa štandardu Project Management Institute (PMI). Obsah školenia vychádza z aktuálneho vydania "A Guide of the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK® Guide) - 7th Edition. Absolvovaním školenia získate potrebných 35 hodín vzdelávania pre akceptáciu na skúšku PMP®. Predpokladom pre absolvovanie skúšky sú aj všeobecné poznatky projektového riadenia, ktoré si môžete rozšíriť, prípadne ozrejmiť na našich školeniach.

viac
IPMA® Recertifikácia
deň/dni   PDUs  QHs

Aby ste si udržali certifikáciu IPMA® stupeň D, stupeň C, stupeň B alebo stupeň A, je potrebné sa po piatich rokoch znova recertifikovať. Recertifikácia sa odlišuje od prvotnej certifikácie: je zameraná na Vaše nadobudnuté skúsenosti projektového riadenia a berie v úvahu aj Váš uplynulý pracovný a profesionálny rozvoj.

viac
PMI® Recertifikácia
4 deň/dni   PDUs  QHs

Ak si chcete zachovať certifikáciu podľa štandardu PMI® musíte preukázať v danej lehote nazbierané Professional Development Units (PDUs – jednotky profesionálneho rozvoja). Tie získate účasťou na školenia a podujatiach s tematikou projektového riadenia. Certifikáty PMP® a PgMP® sú každý platný 3 roky a dajú sa predĺžiť práve preukázaním 60 PDUs. CAPM® certifikát je platný 5 rokov a jeho platnosť sa dá predĺžiť zopakovaním CAPM® skúšky.

viac
Prípravný workshop a recertifikácia PRINCE2® Practitioner, 6th Edition
2 deň/dni   PDUs  QHs

Ak si chcete zachovať certifikácie PRINCE2® Practitioner, musíte po 5 rokoch absolvovať recertifikačnú skúšku. Na tomto školení si zopakujete metodiku PRINCE2® v rôznych situáciách a spolu s trénerom detailne vypracujete vzorové prípadové modely.

viac
Príprava na certifikáciu IPMA® - level D, C a B
2,5 deň/dni   PDUs  QHs

Potrebujete efektívnu a overenú prípravu na certifikačnú skúšku IPMA®? Chcete s istotou a znalosťami absolvovať certifikáciu? Naša akreditovaná príprava Vám pomôže získať medzinárodne uznávaný certifikát IPMA® v projektovom riadení.

viac

          PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
          The Swirl Logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60