Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

Registrácia

Prihláste sa prosím online cez náš nákupný kôš, cez e-mail alebo fax. Po odoslaní prihlášky Vám obratom pošleme potvrdenku registrácie. Najneskôr 2 týždne pred začiatkom podujatia obdržíte pripomienku registrácie s organizačnými údajmi.

Účastnícke poplatky

Účastnícky poplatok zahŕňa podujatie, materiály, občerstvenie cez prestávky a obedy. Prenocovania a parkovanie nie sú obsiahnuté v poplatku. Všetky poplatky sú uvádzané bez DPH.

Miesto podujatia

Naše podujatia sa konajú v renomovaných hoteloch. Na želanie Vám radi sprostredkujeme rezerváciu ubytovania. Žiadame Vás však, aby ste úhradu za ubytovanie, prípadne stornovanie rezervácie riešili priamo s hotelom. Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku. Na vyžiadanie Vám radi poskytneme ďalšie informácie.

Trvanie podujatí

Naše podujatia sa spravidla konajú od 9.00 do 17.00 (8 vyučovacích hodín). Odchýlky od stanovených časov sa oznamujú vopred.

Certifikát účasti

Každý účastník obdrží za úspešné dokončenie školenia certifikát o účasti. Podmienkou je účasť na minimálne 75% vybraného školenia.

Zmeny

Príprava našich podujatí je dlhodobá a niekedy môže dôjsť k zmenám termínov, miest podujatí alebo referentov. Žiadame Vás o porozumenie s tým, že o akýchkoľvek zmenách budete dostatočne vopred informovaný.

Počet účastníkov

Počet účastníkov na našich podujatiach je z didaktických dôvodov obmedzený. Prihlášky sú zohľadňované podľa poradia. V prípade nenaplnenia počtu a presunutia termínu podujatia budete dostatočne včas informovaný.

Storno podmienky

Stornovanie do 28 kalendárnych dní pred školením je bezplatné. Žiadosť o odhlásenie z termínu musíte poslať písomne na našu emailovú adresu.Pri stornovaní po 28 kalendárnych dňoch pred začiatkom školenia účtujeme stornopoplatok vo výške 50% účastníckeho poplatku.Pri stornovaní neskôr ako 14 kalendárnych dní pred začiatkom školenia alebo pri neúčasti na školení účtujeme 100% účastníckeho poplatku.Tento poplatok sa neúčtuje v prípade, ak účastník za seba nájde náhradníka, alebo je nám doručené lekárske potvrdenie pri náhlom ochorení alebo úraze.

Podmienky platby

Zaplatenie faktúry je potrebné pred začiatkom školenia do 14 dní od doručenia faktúry. Po uplynutí tejto doby si účtujeme poplatky z omeškania platby.

Copyright

Pracovné materiály, ktoré sú súčasťou tréningov, patria k duševnému vlastníctvu next level akadémie s.r.o., poprípade sú vlastníctvom autora/ov. Akékoľvek kopírovanie alebo iné šírenie a využívanie týchto materiálov – tiež vnútrofiremné - je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané. 

Foto- a videonahrávky

Niektoré podujatia môžu zahŕňať aj fotografovanie alebo videozáznamy účastníkov. Upozorňujeme, že tieto nahrávky a fotodokumentácie môžu byť použité na reklamné účely spoločnosti next level consulting na webových stránkach a platformách sociálnych médií. Ak nesúhlasíte so záznamom Vašej osoby, obráťte sa na nášho trénera.


Spoločnosť je zaregistrovaná so sídlom vo Viedni. Vymožiteľnosť obchodných podmienok spadá pod rakúsky právny systém. Platné od júna 2019

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60