Skip to main content

Softvér

Školenie. Konfigurácia. Podpora.

Naše nástroje Vám pomôžu vo Vašej každodennej práci v projektovom a procesnom riadení. Pomáhajú organizovať, zachovať si prehľad nad Vašou prácou a uľahčujú plánovať a kontrolovať Vaše úlohy.

Vyberáme správne nástroje pre každú úlohu, pričom kombinujeme naše vlastné produkty so softvérom našich partnerov. Akonáhle niečo chýba - napr. správne rozhranie k systémom, ktoré už vo Vašej organizácii používate - napasujeme naše softvéry presne podľa Vašich požiadaviek.

Softvéry projektového riadenia

Túto šablónu projektového riadenia vyplníte ľahko a rýchlo, jej výsledky pritom značne podporia operačné plánovanie a riadenie Vašich projektov.

Viac informácii k softvéru next project...

Popri plných verziách Vám ponúkame aj light-verzie, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť.

Spravujte svoje úlohy ľahko a efektívne vďaka tejto jednoduchej šablóne. Vizualizujte svoje úlohy v podobe štruktúrneho plánu projektu.

EN: Viac informácii k softvéru next wbs ...

Popri plných verziách Vám ponúkame aj light-verzie, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť.

Bližšie informácie obdržíte kliknutím na príslušný link:

EN: next project light

EN: next wbs light

Softvéry procesného riadenia

Táto ľahko a rýchlo vyplniteľná šablóna Vám pomôže pri efektívnom operačnom plánovaní procesov ako aj pri ich riadení.

EN: Viac informácii k softvéru next process

Bližšie informácie obdržíte kliknutím na príslušný link:

EN: next process light

EN: nls FMEA
The failure modes and effects analysis (fmea) is a method to identify and assess potential risks to products or processes.

EN: nls pareto chart
The nls pareto chart can be completed quickly and supports you in error analysis.

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60