Skip to main content

next project light

Tento bezplatný nástroj Vám umožní rýchlo a ľahko naplánovať a riadiť jednoduché projekty a projektu podobné úlohy.

Projektová príručka pre všeky Vaše úlohy a jednoduché projekty

Profesionálne riadenie úloh sa stalo teraz jednoduchým aj pri riadení malých projektov a projektu podobných úloh: zachovajte si prehľad nad dosiahnutými výsledkami, termínmi a rozpočtom. Softvér Vám tým pomôže, sústrediť sa hlavne na obsah projektu a aplikovať overené metódy projektového riadenia.

Softvér pracuje na základoch MS Excel, preto je práca s ním veľmi jednoduchá aj pre začiatočníkov.

Vizuálne vyhodnotenie

Automatické, prehľadné a prispôsobiteľné - stačí pár klikov:

hierarchická štruktúra projektu až do 3 úrovní
Ganttov graf s meradlom týždňov
Analýza stakeholdrov (zúčastnených strán) - analyzujte vzťahy medzi všetkými zúčastnenými stranami a na základe analýzi odvodte dôsledky pre Váš projekt
Prehľad zdrojov/nákladov — ukáže Vám tesné miesta zdrojov, aktivity náročné na náklady a odchýlky od základného plánu
Podpora centrálnych riadiacich procesov so vzormi pre zadanie projektu, správu o projekte a pre správu o ukončení projektu.

Rýchlo použiteľný

  • softvér môžete používať hneď, nie je nutná žiadna inštalácia
  • bezplatné použitie (detaily v Návode EN)
  • ak sú Vám metódy projektového riadenia známe, softvér budete používať intuitívne

 

next project

next project je kompletná verzia softvéru next project light. S týmto licencovaným softvérom môžete využívať ešte viac nástrojov projektového riadenia, softvér Vám takisto ponúka rozličné možnosti a funkcie ako aj rôzne rozhrania podľa potreby.

Viac informácií o plnej verzii

Najdôležitejšie zmeny vo verzii 5.0

  • nový design (prehľadnejší, jednoduchší, lepšie čitateľný)
  • výstup vo formáte MS PowerPoint
  • výstup vo formáte next portfolio light
  • výber dát pre dátové polia

Contact form

Please enter a value for 'Last name'!

Please enter a value for 'E-mail'!

Please enter a value for 'Country'!

Please check your e-mail address!

Please enter a value for 'Your message!

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60