Skip to main content

next project

Tento softvér Vám umožní jednoduché a rýchle plánovanie a riadenie Vašich projektov. Dostupný je v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku.

Jeden riadiaci nástroj pre všetky Vaše projekty

Jednoduché, jasné a prehľadné plánovanie je predpokladom profesionálneho riadenia projektov.Tento softvér Vám pomôže udržať si prehľad nad Vaším projektom a zároveň používať osvedčené prístupy a nástroje na riadenie projektov. Program je založený na MS Excel, takže známe užívateľské prostredie Vám uľahčí rýchly štart pri ďalšom projekte.

Všestranné zobrazenia

Zautomatizované, jasné a dobre prezentovateľné - vzdialené len na pár klikov!

 

 

Work breakdown structure — s možnosťou rôznych výstupov
Gantt chart - jednoduchá stĺpcová tabuľka s míľnikmi, ak je to potrebné so základným plánom a odkazmi
Organogram – definuje tímy a vedúcich tímov, prideľte svojich odborníkov a používajte organizačné nastavenie projektu ako základ funkčného diagramu
Stakeholder analysis – definujte zoskupenia, identifikujte zainteresované strany, analyzujte ich vzťah k projektu a vytvorte komunikačné opatrenia
Risk analysis – identifikujte a analyzujte riziká, vytvorte zmierňujúce opatrenia a monitorujte zmeny
Resource histogram - identifikujte prekážky vo Vašom projekte na základe časových línií a zdrojov

Stiahnite si príklad výstupu programu (EN)

Download

Jednoduché nastavenie

 • Rýchly štart -nie je potrebná žiadna inštalácia
 • Jednoduchý a flexibilný licenčný model (projektová licencia 900,- Euro, používateľská licencia 1.500,- Euro).
 • Voliteľné: prispôsobenie podľa Vašich požiadaviek - pojmy, usporiadanie, rozhrania so systémami tretích strán atď.
  Taktiež Vám môžeme pomôcť pri definovaní Vašich požiadaviek a prispôsobiť softvér podľa nich.
 • Voliteľné: webináre a tréningy Vám uľahčia využitie softvéru - za menej ako jeden deň budete odborníkom.
 • Voliteľné: podpora a update podľa Vašich požiadaviek.

 

next project light

next project light je základná verzia next projektu, ktorú môžete obdržať zadarmo. Pomocou tohto plne funkčného nástroja môžete rýchlo nastaviť, naplánovať a spravovať projektové úlohy a malé projekty s nízkou náročnosťou.

Viac informácií o tomto bezplatnom nástroji

Najdôležitejšie zmeny verzie 3.3

 • Prispôsobenie výstupov podľa Vášho firemného designu
 • Možnosť zoskupenia zainteresovaných strán (až 6 zoskupení s maximálne 60 zainteresovanými stranami)
 • Definovanie závislostí na iných projektoch (zaujímavé len pre používateľov next portfolio)
 • Optimalizácia analýzy siete
 • Optimalizácia funkcií v údajovom liste, PSP a Gantt
 • Rozhrania pre MS PowerPoint, Outlook, SharePoint

 

Detailné informácie o tejto a predchádzajúcej verzie (EN)

Download

Kontaktný Formulár

* Povinné políčka
** Do spoločnosti next level zapadajú next level holding GmbH, next level consulting Deutschland Unternehmensberatung GmbH, next level Österreich GmbH, next level consulting Schweiz Unternehmensberatung GmbH (Drittland), next level academy GmbH.

Políčko 'Oslovenie' musí byť vyplnené!

Políčko 'E-Mail' musí byť vyplnené!

Políčko 'Krajina' musí byť vyplnené!

Skontrolujte prosím Vašu e-mailovú adresu!

Políčko 'Vaša správa' musí byť vyplnené!

Prijmite naše zásady ochrany osobných údajov!

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60