Skip to main content
01.03.2021 | Články

PMP® Zmena skúšky 2021

2. januára 2021 zmenil Project Management Institute (PMI) formát skúšky Project Management Professional (PMP®). V nasledujúcom článku Vám zodpovieme, prečo sa zmenila skúška a ako bude vyzerať v budúcnosti. 

 

Prečo sa mení skúška PMP®

Každých 3 až 5 rokov vykonáva PMI globálny prieskum trhu. Posledná štúdia sa uskutočnila v roku 2015 a odhalila niekoľko trendov, ktoré predtým neboli zahrnuté v skúške PMP®. Výsledky sa odzrkadľujú v novom prehľade obsahu skúšky PMP® (ECO), ktorý definuje učebné osnovy a obsah skúšky PMP®
Okrem skúšky bol zmenený aj program Registered Education Provider (REP) na Authorized Training Partner (ATP)Prípravu na autorizovanú skúšku PMP® môžu vykonávať iba ATP akreditované spoločnosti. 

 

Čo sa zmenilo na skúške PMP®
 

Nová PMP® skúška obsahuje dve významné zmeny: 

PMP® Formát skúšky

PMP® Obsah skúšky

Poďme sa spolu pozrieť na najdôležitejšie zmeny. 


PMP®  Formát skúšky

Verzia z roku 2015 pozostávala z 200 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. Otázky boli založené na vzorcoch, situáciách a vedomostiach. Nová verzia skúšky PMP® obsahuje 180 otázok, ktoré kombinujú multiple cChoice otázky, multiple response, matching, hotspot-otázky a dopĺňanie textu do prázdnych miest.   

50% skúšky predstavuje otázky týkajúce sa prístupov plánovaného projektového riadenia, zvyšných 50% otázok sa týka agilných alebo hybridných metód. 
  

PMP® Obsah skúšky 

Zatiaľ čo predchádzajúca skúška bola zameraná na konkrétne fázy projektového riadenia (5 domén so 42 úlohami), nová verzia sa venuje komplexnejším témam, ako sú ľudia, procesy a podnikateľské prostredie, s 35 úlohami. 

 

V rámci každej z troch domén obsahuje skúška tzv. „Tasks“ a „Enabler“. 

Doména - oblasť vedomostí (nezamieňajte s oblasťou vedomostí z PMBOK® Guide!) 

Úlohy (Tasks) - Zoznam úloh, ktoré by mali vedúci projektu v tejto oblasti zvládnuť 

Prostriedky (Enablers)  - príklady prác spojených s úlohou. 

Tzv. „Enablers“ boli pridané do novej aktuálnej verzie a poskytujú dobrú orientáciu pre obsah novej skúšky PMP®

Práca projektového manažéra sa neustále vyvíja. Nová skúška PMP® jasne odráža meniace sa požiadavky na prácu a zameriava sa na tri hlavné oblasti: 

   
  • People - Zvýraznenie zručností a činností spojené s efektívnym vedením projektového tímu

 

  • Process - Posilnenie technických aspektov projektového riadenia 

 

  • Business Environment - Zdôraznenie prepojenia medzi projektmi a organizačnou stratégiou 
 

Ďalšie informácie o novej skúške nájdete v aktuálnom sprievodcovi skúšky (ECO) dostupnom v rôznych jazykoch. 


Bude ku skúške k dispozícii nová verzia manuálu PMBOK® Guide? 


Skúška PMP® sa stále odvoláva na Manuál PMBOK® Guide - 6th Edition. Skúška však nie je založená - ako sa často predpokladá - iba na tomto manuáli. Medzi novým manuálom pre PMP® skúšku a aktuálnym PMBOK® Guide je niekoľko rozdielov, takže pri príprave na skúšku je potrebné použiť ďalšie materiály. 

Prehľad najdôležitejších referencií nájdete na webovej stránke PMI. Kliknutím sem sa Vám zobrazí celý zoznam odkazov: PMP® Reference List 

Manuál PMBOK® - 7th Edition bude dostupný až niekedy v druhom štvrťroku 2021 (termín ešte nepoznáme). Pre skúšku bude preto potrebná do odvolania príručka PMBOK® - 6th Edition. 
 
Počas prípravy na skúšku PMP® si určite prečítajte Agile Practice Guide, kde sa pripravíte na otázky týkajúce sa agilných a hybridných prístupov. 

“PMI", "PMP”, and "PMBOK" are registered marks of Project Management Institute, Inc.

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60