Skip to main content

IPMA® Recertifikácia

Aby ste si udržali certifikáciu IPMA® stupeň D, stupeň C, stupeň B alebo stupeň A, je potrebné sa po piatich rokoch znova recertifikovať. Recertifikácia sa odlišuje od prvotnej certifikácie: je zameraná na Vaše nadobudnuté skúsenosti projektového riadenia a berie v úvahu aj Váš uplynulý pracovný a profesionálny rozvoj.

Pre zachovanie Vašej certifikačnej úrovne platia nasledovné požiadavky: 

  • IPMA®-certifikácie level C, B a A majú platnosť 5 rokov. Príslušný certifikát si môžete obnoviť do 6 mesiacov od vypršania jeho platnosti.
  • Musíte predložiť dôkaz o Vašej činnosti pozostávajúcej z minimálne 50% činnosti projektového riadenia od Vašej poslednej certifikácie (poprípade recertifikácie).
  • Musíte predložiť dôkaz o minimálne 35 hodinách odborného vzdelania ročne.
  • Proces recertifikácie pozostáva zo žiadosti o recertifikáciu a odovzdania požadovaných dokumentov. Na základe toho vyhodnotí SPPR Vašu požiadavku. Po pozitívnom zhodnotení Vám po fakturačnom procese bude zaslaný certifikát, ktorý bude opäť platný 5 rokov

Presný postup si môžete prečítať aj na stránke SPPR.

Vaše možnosti recertifikácie u nás

Všetky next level školenia, kurzy a podujatia si môžete zarátať medzi hodiny vzdelania potrebných pre recertifikáciu IPMA.
Platí: Jedna hodina prezenčného vzdelávania odpovedá jednej hodine QHS (QHs - Qualifying Training Hours) potrebnej pre recertifikáciu.

Hodiny vzdelávania môžete tiež získať samoštúdiom projektového riadenia - v tomto prípade určite oceníte naše publikácie. Pri každej recertifikácii si môžete zarátať maximálne 60 hodín samoštúdia.

Radi Vám zostavíme aj individuálnu ponuku tém, ktoré Vás zaujímajú. Pokiaľ sa rozhodnete u nás absolvovať prípravu na recertifikáciu a absolvujte minimálne 3 dni vzdelávania, dostanete od nás zľavu vo výške 10%.Kontaktný Formulár

* povinné políčka
** Companies of the next level group are next level holding GmbH, next level consulting Deutschland Unternehmensberatung GmbH, next level consulting Österreich GmbH, next level consulting Schweiz Unternehmensberatung GmbH (third party country), next level academy GmbH.

Políčko 'Oslovenie' musí byť vyplnené!

Políčko 'E-Mail' musí byť vyplnené!

Políčko 'Krajina' musí byť vyplnené!

Skontrolujte prosím Vašu e-mailovú adresu!

Políčko 'Vaša správa' musí byť vyplnené!

Prijmite naše zásady ochrany osobných údajov!

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60