Skip to main content

Digitálne vzdelávanie/ Online školenia

Digitálne. Online. Personalizovane. Kedykoľvek.

Klasický E-Learning

Po registrácii dostanete všetky potrebné informácie
o kurze a jeho harmonograme. Potom si samostatne
vypracujete študijné materiály, ktoré Vám budú
sprístupnené online prostredníctvom Vášho počítača.
Náš e-learning Vám umožňuje vzdelávať sa pomocou
videí alebo rôznych iných interaktívnych modulov
podľa Vašich individuálnych želaní.

E-Learning + prezenčné školenie (Blended Learning)

Vaše samostatné e-learning fázy sa dopĺňajú prezenčnými fázami. Pri prezenčných fázach si môžete vymieňať osobné informácie s našimi školiteľmi a ostatnými účastníkmi školenia.

Online prezenčné školenie

Naše online školenia sa vyrovnajú prezenčným školeniam, nakoľko ich priebeh je veľmi podobný. Školenia trvajú 2-3 dni - tak, ako tie prezenčné. Online výučbou, ktorá je veľmi interaktívna, Vás sprevádza náš certifikovaný školiteľ a ostatní účastníci, s ktorými si môžete vymieňať Vaše skúsenosti a poznatky.


next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60