Skip to main content

Agilita vo firmách

Čím sa vyznačuje agilná organizácia?

Organizáciu je možné popísať ako agilnú, ak sleduje agilné prístupy a implementuje ich spoločne so svojimi zamestnancami. Agilná organizácia sa vyznačuje niekoľkými ukazovateľmi:

  • Agilné hodnoty
  • Práca orientovaná na zákazníka
  • Iteračné pracovné cykly
  • Leadership orientovaný na zamestnancov
  • Agilná firemná kultúra

Agilné hodnoty

Agilné organizácie sa vyznačujú špecifickými postojmi a metódami. Prázdne nasledovanie agilných metód ako Scrum nevedie k požadovanému cieľu. Pri implementácii agilných princípov musíte najskôr definovať agilné hodnoty a porozmýšľať, ako ich vie Vaša firma uskutočniť v každodennej realite.

Práca orientovaná na zákazníka

Agilné organizácie sa vyznačujú úzkou spoluprácou so zákazníkmi počas celej kooperácie. Nápady a želania zákazníkov sú neustále zohľadňované a prenesené do konečnej verzie produktu. 

Iteračné pracovné cykly

V agilných organizáciách sa pozornosť sústreďuje na zákazníka nielen v organizačnej štruktúre ale aj pri procesoch. Aby sme mohli uspokojiť žiadosti zákazníkov čo najrýchlejšie, kladieme dôraz na iteratívny prístup a časté poskytovanie výsledkov.

Leadership orientovaný na zamestnancov

Firemná kultúra, ktorá umožňuje agilné myslenie a realizáciu, poskytuje priestor pre samo-organizáciu. Namiesto smerníc a kontrol zo strany vedenia, sú potrebné pevné hierarchie. Tímy sú podporované v ich rozvoji. V agilnej organizácii sa otvorene diskutuje o rôznych perspektívach. Zamestnanci sa nemusia „držať na uzde“. Vlastná zodpovednosť im umožňuje myslieť nezávisle a angažovať sa do rôznych projektov.

Agilná firemná kultúra

Transparentnosť, dôvera, mechanizmy často poskytovanej spätnej väzby a otvorený dialóg formujú organizáciu. Výmena neformálnych informácií, ktorá je dôležitá pre agilné spoločnosti, je naordinovaná firemnou kultúrou. Agilné organizácie vítajú zmeny veľmi otvorene a konštruktívne sa zaoberajú chybami. Aj vďaka takémuto prístupu sa môžu zamestnanci odvážiť vyskúšať niečo nové a nebáť sa zlyhania.


Ako Vás môžeme podporiť?

Pomôžeme Vám určiť stupeň zrelosti agility Vašej spoločnosti, spoločne s Vami vypracujeme agilný organizačný design alebo Vás podporíme pri agilnej transformácii. Neváhajte nás kontaktovať.


Customer Case

Váš sprievodca v agilnom organizačnom rozvoji

Jedna z najväčších priemyselných spoločností na svete s viac ako 100 000 zamestnancami hľadala začiatkom roka 2018 spoľahlivého partnera, ktorý by spoločnosti pomohol s neočakávanými požiadavkami vo svete VUCA pomocou agilných prístupov a metód, a ktorý by ich podporoval v agilnej transformácii. Ako to celé dopadlo sa môžete dočítať tu.

Transformácia cestovnej agentúry na agilnú spoločnosť

Náš zákazník patrí k jedným z najväčších poskytovateľov turistických aktivít na svete. next level consulting podporuje túto spoločnosť od roku 2008 v rámci rôznych služieb v oblasti projektového riadenia. V roku 2016 sa na nás táto spoločnosť obrátila s požiadavkou implementácie agility v jednom z ich pilotných projektov.

Sprevádzanie pri agilnej transformácii

V decembri 2017 sa obrátil na next level consulting portfólio manažér jednej rakúskej spoločnosti, aby inicioval prípadnú konzultáciu pre agilnú transformáciu celofiremného IT. Do tej doby pracovali IT tímy so štandardným procesom projektového riadenia. Hlavnou úlohou bolo vyvinúť a odhlasovať jeden spoločný „Agile Framework“ alebo takzvaný agilný rámec pre všetky IT tímy. 

Kontaktný Formulár

* povinné políčka
** Companies of the next level group are next level holding GmbH, next level consulting Deutschland Unternehmensberatung GmbH, next level consulting Österreich GmbH, next level consulting Schweiz Unternehmensberatung GmbH (third party country), next level academy GmbH.

Políčko 'Oslovenie' musí byť vyplnené!

Políčko 'E-Mail' musí byť vyplnené!

Políčko 'Krajina' musí byť vyplnené!

Skontrolujte prosím Vašu e-mailovú adresu!

Políčko 'Vaša správa' musí byť vyplnené!

Prijmite naše zásady ochrany osobných údajov!

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60