Skip to main content
15.04.2020 | Články

Konajte agilne = prevezmite zodpovednosť

Využite korona krízu ako šancu na zmenu – 2. časť z 3 

napísala Katharina Heger 

 

Koľko a predovšetkým aké zmeny potrebuje spoločnosť, aby mohla prejsť od starých, neprispôsobivých štruktúr k novým formám práce? Na túto otázku si odpovedáme dvoma protichodnými otázkami: Čo keby sme mali na jednej strane väčšiu dôveru a na druhej strane prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju prácu? 

 

Výhody homeofficu a teleworkingu sú na stole už dlhšie, a možno sa tu a tam niečo zmenilo, ale nikdy nedošlo k veľkému prelomu tak, ako sa to deje teraz, v dôsledku krízy. Prečo sa doteraz neaplikovali viac tieto dve formy práce súvisí predovšetkým s témami ako sú „dôvera“ a „zodpovednosť“. Práve teraz, v čase korona krízy máme jedinečnú príležitosť spochybniť staré, zaužívané štruktúry a vyskúšať nové. A takisto je potrebné vziať si túto skúsenosť, ktorú práve počas krízy zažívame, so sebou do obdobia, ktoré príde po korona kríze. Teraz by sme mali využiť čas a zamerať sa na to, čo chceme dosiahnuť, čo má význam a aký je účel, ako odstrániť požierač času, neefektívnosť a frustráciu. 
Ak je známe, že homeoffice a teleworking nielen šetria čas, ale aj peniaze, prečo spoločnosti túto príležitosť svojim zamestnancom neponúkajú? Odpoveď je zarážajúca: po prvé, pretože na mnohých miestach chýba skúsenosť s takouto formou práce, a po druhé preto, lebo chýba dôvera v zamestnancov, vďaka ktorým by mohla spoločnosť fungovať produktívne. 

 

Dôvera = menej kontroly a viac úspechu 

V mnohých organizáciách je firemná kultúra stále veľmi silno formovaná fyzickou prítomnosťou: každý, kto príde ako prvý a odchádza ako posledný, sa považuje za pracovitého a usilovného. Základom každej spolupráce je vzájomná dôvera. Na jednej strane existujú organizácie založené na „Command & Control“, ktoré sa spoliehajú na monitorovanie a prácu s ukazovateľmi procesu a cieľmi mikromanažmentu pre každého jednotlivca. Na druhej strane existujú organizácie, ktoré majú tendenciu premýšľať komplexne a stavajú na dôvere. V takýchto organizáciách existuje sotva nejaká dokumentácia (ktorá požiera čas) o tom, ako dlho zamestnanec pracoval, pretože práca v tíme sa dynamicky odvíja: tímy vedia, čo robiť, kam ísť, a ako sa aktívne zúčastňovať a prispievať k spolupráci. Tieto tímy sú tiež oprávnené rozhodovať sami, pretože sa najlepšie vyznajú do práce, ktorú vykonávajú.  

 

Prineste zmenu do organizácie 

Ak sa spoločnosti rozhodnú pre agilné prístupy, musia vytvoriť primeranú firemnú kultúru, ktorá ide zvyčajne ruka v ruke so zmenou existujúcich štruktúr a so znížením hierarchií. V opačnom prípade proces rýchlo preťaží všetkých zúčastnených. Namiesto narábania s niekoľkými projektmi súčasne a ponáhľania sa z jedného stretnutia na druhé s cieľom vysvetliť, prečo jednotlivé úlohy nebolo možné vykonať, sa dôraz kladie na jeden alebo niekoľko projektov. Za týmto účelom je zostavený tím, ktorý bude tento projekt spoločne realizovať v obmedzenom čase - od začiatku do konca. Tím má rozhodovacie právomoci, pracuje nezávisle, je organizovaný samostatne a môže sa tak zamerať iba na tento jeden projekt. 


Nasledujúci graf ukazuje, ako sa znižuje efektivita pri práci na niekoľkých projektoch súčasne.

 

Organizácie sa musia zbaviť starých prístupov, procesov, rozhodovacích postupov a problémov v organizačnej kultúre a všetko zbytočné prehodiť cez palubu, aby mohli začať pracovať agilne. 

 

Čo robiť, aby bola zmena kultúry úspešná? 

Aby mohla nastať zmena kultúry, musíme najprv zvážiť niekoľko základných otázok. 

1. Aký je význam a účel organizácie? Prečo existujeme? 
2. Aké sú naše hodnoty ako organizácie? 
3. Ako chceme spolupracovať? Ako chceme fungovať?

Na základe odpovedí je potom dôležité zvážiť, ako vyzerá súčasný stav, aká je súčasná úloha organizácie a aké je naše pracovné prostredie. 


4. Zameranie: Ktoré z existujúcich úloh slúžia stanovenému významu a účelu, a ktoré nie? 
5. Odstránenie zbytočných aktivít: Všetky projekty a úlohy, ktoré nezodpovedajú tomuto účelu, vypadávajú. 
6. Budovanie tímu a zodpovednosť: S novým zameraním na základné úlohy tímy preberajú väčšiu zodpovednosť bez toho, aby medzi nimi boli jednotky, ktoré kontrolujú a rozhodujú o ostatných. 


S prenesením a vedomým prijatím zodpovednosti je položený základný kameň pre agilnú zmenu. Ďalším dôležitým medzníkom je zavedenie určitej kultúry chýb. 
Ak je pre nás dôležitejšie vyhnúť sa chybám ako aktívne konať, potom sa výrobné procesy skomplikujú a vývoj trvá dlhšie, pretože nepreberáme zodpovednosť a radšej sa stokrát uistíme, než niečo aktívne implementujeme. 


Prečítajte si viac o tejto téme, čoskoro v našom ďalšom príspevku! Alebo sa prihláste na naše online školenie pomocou, ktorého sa naučíte pristupovať k projektom agilne a dozviete sa viac o práci v agilných tímoch!

Viac na tému „homeoffice a teleworking“ si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku tu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Heger 
Senior Consultant, next level consulting

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60