Skip to main content

Hansjörg Zahradnik

Senior Consultant next level consulting

Moje hlavné povinnosti

Mojou prácou je predovšetkým riešiť komplexné problémy v oblasti projektového a procesného riadenia a change manažmentu. Moje skúsenosti a moja pokojná povaha mi často pomáhajú pri koučingu zákazníkov, ktorí prechádzajú kritickými situáciami. Pre mňa je v prvom rade dôležité vytvoriť funkčné a stabilné vzťahy, ako v rámci spoločnosti zákazníka tak aj medzi mnou a zákazníkom.

Moja kvalifikácia

  • Certifikovaný Senior Projektový manažér (IPMA Level B®)
  • Project Management Professional (PMP)®
  • Certifikovaný Process Expert (PcE) podľa TÜV Austria
  • Master of Science v oblasti Coaching

Moje skúsenosti

  • Riadenie projektov v IT sektore, integrácia systémových projektov v štátnej sfére (Manažment dokumentácie a workflow)
  • Zavedenie a ďalší rozvoj projektového riadenie vo viacerých firmách a koncernoch
  • Koučing na projektoch a programoch v IT a telekomunikačnom sektore, a výstavby zariadení
  • Koučing a prekonávanie projektových kríz a rozvoj projektových tímov

Moje osobné záujmy

Najradšej trávim svoj voľný čas s rodinou a s hudobníkmi v skúšobnej miestnosti alebo na javisku.

 Hansjörg Zahradnik Bild Trainer

Kontakt

Hansjörg Zahradnik
+43 1 4780660-441

          “PMP” is a registered mark of Project Management Institute, Inc.

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60